TÜRKÜM FORUM - En Kapsamlı Bilgi Platformu

Lütven daha kaliteli hizmet için üye olunuz!!! Radyomuza hepinizi
beklerizzzz...


  Hayali Cihan Değer

  Paylaş
  avatar
  Admin
  KURUCU
  KURUCU

  Mesaj Sayısı : 827
  Yaş : 22
  Başarı Puanı : 1938
  Pep Gücü : 42
  Kayıt tarihi : 01/01/09

  default Hayali Cihan Değer

  Mesaj tarafından Admin Bir Cuma Tem. 17, 2009 10:56 pm

  Hayali Cihan Değer  Başkaları
  ne düşünürse düşünsün, bana göre bizim dünyamız, büyülü iklimi,
  oturduğu zemini, dağı-deresi, bağı-bahçesi, ovası-obası, mamureleri ve
  meralarıyla, o kadar şirin, o kadar sıcak, o kadar yumuşak ve o kadar
  sihirlidir ki, onun özüne nüfuz edenler ona âşık olur ve bir daha da
  ondan ayrılmayı düşünmezler. Şahsen ben ona mensubiyetimi bir imtiyaz,
  bir bahtiyarlık saydım ve içinde iken hep onunla serinledim, uzakta
  bulunduğum dönemlerde de onun hayalimdeki renkli resimleriyle müteselli
  oldum.

  Benim nazarımda bu dünya, güzel insanları, sımsıcak
  tabiatı ve coğrafî konumu itibarıyla cennetlere uzanan koridordan
  farksızdır. Zaten altın çağları itibarıyla o, Firdevslerin bir izdüşümü
  şeklinde algılanır ve bütün cihanlara denk tutulurdu. O zamanlar
  Çin�den-Maçin�den seyyahlar gelir, onun o nefislerden nefis havasını
  yudumlar, atmosferindeki ledünnîliği duyar, moral bulur ve ayrılırken
  de gönüllerini bir kere daha gelme vaadiyle teselli ederlerdi.

  O
  zamanlar bu dünyanın insanları, şimdikinden daha çok eşya ve
  hâdiselerle içli-dışlı, varlıkla sarmaş-dolaş, tabiatla da cankardeş
  gibiydiler. Evlerinin, yurtlarının-yuvalarının,
  köylerinin-kasabalarının dört bir yanı tabiata açık, iklimleri her
  zaman ferahfezâ ve çevreleri de bir tabiat meşherinden farksızdı. O ev,
  o köy, o kasaba ve o şehirdeki insanlar o semavî ufukları, o pırıl
  pırıl duyguları ve maverâî ruhlarıyla içinde yaşadıkları bu dünyayı o
  kadar Cennet�e yakın görürlerdi ki, bir adım daha atsalar kendilerini
  onun içinde bulacak sanırlardı. Bundan dolayıydı ki onlar, mezarlarını
  o bir adımlık yolda önemli bir konak sayar ve ahiretin ilk menzili
  kabul ettikleri kabristanları ufuklarının renk ve deseniyle süsler,
  aklın zahirî nazarında ürpertici görünen o saha-yı müthişi sevimli bir
  tenezzühgâha çevirirlerdi.

  Biz, biz olduğumuz dönemde, evler,
  caddeler ve sokakların, o evlerde oturanlara, o cadde ve sokaklarda
  dolaşanlara öyle sıcak bir bakışları ve öyle anlamlı bir tavırları
  vardı ki, onlara kendi ruh ufkundan bakanlar, onların bize ait bazı
  şeyler mırıldandıklarını duyar gibi olurlardı. Bu dünyada hemen herkes,
  kendi gönlünden yükselen veya inançları, hülyaları, şuuraltı
  müktesebatından süzülüp gelen bir mûsıkî ile kendinden geçer, her zaman
  farklı bir mânâ meltemiyle heyecanlanır ve değişik bir neş�e ve
  sevinçle köpürürdü.

  Gerçi o zamanlar da hüzne, kedere sebebiyet
  verecek bazı olumsuzluklar söz konusuydu ama, bu durum fazla uzun
  sürmez ve hemen arkadan bu müstesna dünyanın o enfes tabiatı, kendine
  has rengi, deseni ve her zaman büyüleyen zâtî keyfiyetiyle bütün
  tozun-dumanın önüne geçer, vicdanlara bir kere daha kendini hissettirir
  ve en ifritten hazanları pırıl pırıl baharlara çevirirdi. Bu itibarla
  da günlerimiz, gecelerimiz her zaman sımsıcak ve mavimtrak, aylarımız,
  yıllarımız da hep apaktı�

  O zamanlar hayat bizim için yepyeni
  bir güzellikle başlar, çevremizde her şey bahar naraları atmaya durur,
  meltemler Yusuf Nebi�nin gömleğinden kokular getirir, ırmaklar Eyyub
  Nebi�nin hayat havzıyla çağlardı.. ve bu dünyada âdeta bir ukbâ neşvesi
  yaşanırdı. Gündüzler ışığını güneşten, gönüller de ziyasını gökler
  ötesinden alırdı. Gönül gözleri, günebakan çiçekler gibi hep onu
  kollar, ruhlar günün eşref saatleri sayılan namaz vakitlerine kurulu
  yaşar ve sineler hep onun aşk u heyecanıyla çarpardı. Böylece günün her
  parçası farklı bir şehrâyin ve bir şölen gibi duyulur; her hafta, her
  ay, her sene bu millete aidiyeti cihetiyle farklı bir renklilik içinde
  gelir geçer; geliş geçişleriyle o tali�li insanların başlarını okşar ve
  onlara her mevsim kim bilir kaç kere Cennet koridorlarında
  yürüdüklerini hatırlatırdı. Bu bahtiyarlar dünyasında her sabah âdeta
  bir �ba�sü ba�de�l-mevt� yaşanır, her öğlen, ayrı bir sıcaklıkla başlar
  üzerinde kendini hissettirir, her ikindi, bir meltem serinliğiyle dört
  bir yanı sarar, her akşam, bir sükût mûsıkîsi gibi gönüllerin
  derinliğinde duyulur ve bütün bir gün ötelere açık pencereleriyle
  herkese bir temâşâ zevki sunardı; sunardı da bu derinlik ve bu
  renklilik bir mânâda herkesi büyüler ve en katı kalbleri dahi ipekler
  gibi yumuşatırdı.

  O günkü nesillerin her zaman pırıl pırıldı
  kalbleri, sımsıcaktı atmosferleri.. ve her tarafta sağlam bir güven ve
  huzur nümâyândı. Şimdilerde çokça şahit olduğumuz eşkıyalık, çetecilik,
  anarşi, zorbalık, derin devlet ve fâili meçhul� gibi konular hiç mi hiç
  bilinmezdi. Bilinmezdi, zira o zamanlar her yanda nizam, âhenk,
  hakkâniyet, adalet ve merhamet hâkimdi�

  Hırs, haset, haksız
  kazanç, ihtikâr, rüşvet, iltimas, dolandırma, kandırma, hortumlama...
  türü hususların bazıları hiç bilinmez, bazıları da sadece sözlüklerde
  görülürdü. Zira o günün tali�li insanları fevkalâde kanaatkâr, haramdan
  uzak, helale kilitlenmiş ve hep hak duygusuyla oturup kalkarlardı�

  Az
  görülürdü onlarda düşmanlık duygusu, cinayet ve intikam hissi, fitne ve
  fesat organizesi ve hükmetme sevdası; zira onlar, ciddî bir diyalog
  gayreti, bir hoşgörü felsefesi, bir sevgi ahlâkı ve bir şefkat
  anlayışına kurulu idiler.

  O günkü insanlar baskıcı idareyi kadîm
  tarihten kalmış bir tiranlık gibi görür; despotizmayı, firavunluk
  şeklinde algılar ve lanetle yâd eder; başkalarını damgalama veya
  fişlemeyi, alçakların işi sayar ve ömürlerini tevazu, mahviyet ve îsâr
  ruhuna bağlı sürdürür; her zaman fütüvvet ruhuyla gürler, fedakârlık ve
  samimiyetle soluklanırlardı.

  O aydınlık dönemde, içki, kumar,
  uyuşturucu ve kaçakçılık kat�iyen günümüzde olduğu kadar yaygın
  değildi. Sokak çocuğu, tiner, bali vesâir çağın problemlerini
  sözlüklerde bile göremezdiniz. Zira o gün her yanda kalb, ruh, akıl
  insanları, düşünen dimağlar, samimi gönüller, ülke ve millet için
  ihlâsla çarpan yürekler vardı.

  Bu prototip insanların yaşadığı
  atmosferde ne yukarıda sayılan türden levsiyat olabilirdi ne de fısk u
  fücur, fuhuş, hayâsızlık ve bohemlik gibi insanı insanlığından
  utandıran inhiraflar. Her şeyden evvel, ismet, iffet, fazilet, ilâhî
  ahlâk ve hesap duygusu o bahtiyarların en mümeyyiz vasfı ve en tabiî
  halleriydi. Onlar, çizgileri belli, yol haritaları düzgün ve insanî
  derinlikleriyle de böyle bir şehrahta yürümeye hazır idiler. Doğru
  yaşadı, doğru yürüdü ve arkadan gelenlere yâd-ı cemîl oldular. Bilmem
  ki biz o yolun neresindeyiz?..

  Sızıntı [BAŞYAZI]
   Forum Saati C.tesi Ara. 16, 2017 6:47 pm