TÜRKÜM FORUM - En Kapsamlı Bilgi Platformu

Lütven daha kaliteli hizmet için üye olunuz!!! Radyomuza hepinizi
beklerizzzz...


  Avrupa’nın İslamla ‘yeniden’ imtihanı

  Paylaş
  avatar
  Admin
  KURUCU
  KURUCU

  Mesaj Sayısı : 827
  Yaş : 22
  Başarı Puanı : 1938
  Pep Gücü : 42
  Kayıt tarihi : 01/01/09

  default Avrupa’nın İslamla ‘yeniden’ imtihanı

  Mesaj tarafından Admin Bir Cuma Tem. 17, 2009 10:55 pm

  Avrupa’nın İslamla ‘yeniden’ imtihanı

  Gerçekte Avrupa hiçbir zaman tamamen
  tecrit edilmemiş, tamamen Hıristiyan
  olmamıştır… İslam Avrupa’nın parçasıdır,
  İslam mirasımızın parçasıdır.
  Jack Goody [1]


  İslamın Avrupa bilincinde vuku bulmuş ‘ebedî bir travma’[2] olduğunu
  söyleyen Edward Said’in çığır açan Orientalism (1978) adlı kitabı,
  çeyrek asrını 2 yıl önce doldurdu. Bu süre zarfında Avrupa’nın Avrupalı
  olmayan toplumlar ve kültürlerle olan ilişkilerinin tarihi, önceden
  tahmin edilmeyen saçaklanmalar sergiledi. Oryantalizmin başka
  toplumların tarihini çarpıtırken, kendi tarihini de çarpıttığı ve bu
  ikili çarpık imajın ardından ‘hayalî bir Doğu’ ve ‘hayalî bir Batı’
  inşa ettiği daha sık vurgulanır oldu (mesela Thierry Hentsch’in dikenli
  kitabı Hayali Doğu’sunda bu vurguyu açıkça görmek mümkün [3]). Bu, bir
  yandan Avrupa tarihinin üzerine örtülen ideolojik şalı açmaya, öbür
  yandan da Avrupalı olmayan toplumların tarihi üzerine düşürülen
  emperyal bakışın büyüsünü bozmaya yönelik çift yönlü bir fikrî çabayı
  tetiklemiş oldu. Böylece tarihlerin içerisinde yıkanıp durulandığı yeni
  bir kutsal havuz haline geldi tarihçilik mesleği. Tarih yazıcılığı
  yeniden heyecan verici bir serüvene dönüştü. Bu yeni evrede,
  silikleştirilmiş bir çok yüzün yeniden aydınlatıldığına tanık olduk ve
  olacağız. İşaretler bu yönde kuvvetlenerek geliyor üzerimize doğru.
  Avrupa ile İslam arasındaki ilişkilerin tarihi de benzer bir menisküs
  kazasına uğramıştı. Koşmak bir yana yürüyemiyordu besbelli. Marshall
  Hodgson’un “küresel ve eşit bir tarih” çağrısı, ancak 21. yüzyılın
  şafağında, o da bazı kısıtlı vadilerde yankılar bulabilmiş durumda. Bu
  vadilerin sayısı ve niteliği çoğaldıkça sesin kaynağının hangi
  vaadlerde bulunduğunu daha berrak olarak anlama imkânına kavuşacağız.
  Şimdi bu vadilerde yankılanan seslerden bazılarını yakalamaya
  çalışalım. Roma’ya dönüş? Fransız
  düşünürü Rèmy Brague’ın Avrupa: Roma Yolu[4] adlı kitabı, Avrupa’nın
  yeniden Romalı olmaktan başka çıkar yolu olmadığına ilişkin iddiasıyla
  şaşırtıcı bir çıkış yapıyor. ‘Romalılık’ (Romanitas), yani kendisi
  dışındaki kültürleri bünyesine dahil etmek, içermek (inclusion),
  ötekini dışlamamak yönündeki tavrın Avrupa’nın önündeki yegane seçenek
  olduğunu söylüyor Brague. Ona göre Avrupa ya Romalı inclusivist
  (kucaklayıcı) tavrına geri dönecek ve İslam başta olmak üzere ‘öteki’
  kültür ve toplumlara kapılarını daha fazla açacak ya da kendi içine
  kapanıp Karanlık Çağ’a doğru haşmetli bir dönüş yapacaktır! Aslında
  Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin Avrupa Birliği kapısında
  kullanabilecekleri yaman bir argümandır bu. Her halükârda ‘AB bizimle
  daha güçlü olacak’ türünden karanlığa atılan sığ kementlerden daha
  kuşatıcı ve daha derin bir tez Brague’ınki. Mesela onun Avrupalı
  olmayı, baştan verili bir konum olarak görmeyen ve Avrupalılığı
  “Avrupalılaşma” yönünde sonsuz bir çaba olarak değerlendiren şu ufuk
  açıcı düşünceleri yeterince kışkırtıcı değil midir:

  Avrupa’nın içeriği, tam anlamıyla içeren olmaktır, evrensel olana
  açılmış olmaktır… Avrupalı kendi kimliğine, ileride doldurmak zorunda
  kalacağı boş bir çerçeve olarak sahiptir sadece… Avrupa sürekli bir
  kendini-Avrupalılaştırma hareketinden başka bir şey değildir… Avrupa,
  Avrupalılaşmanın sonucudur, onun nedeni değildir. “Avrupalı” denen
  mekânın (“Avrupalı” sayılan) sakinleri için tehlike, Avrupalılıklarını
  kazanılacak değil de baştan elde edilmiş, artık bir serüven olarak
  değil de konumunun bir kazancı olarak, evrensel bir çağrı olarak değil
  de bir bölgeselcilik olarak düşünmektir… Bunun sonucu olarak, Roma’nın
  artık Roma içinde olmaması mümkündür ve “Avrupalı olmayanların” temelde
  Avrupa’nın şansı olan Romalı tutumu üstlenmeleri ve daha önce Avrupalı
  olduğunu sananlardan daha çok Avrupalı olmaları mümkündür. [5]
  Avrupa’nın çarpık aynalarıAvrupa kimliği hakkında çarpıcı yorumlar içeren bir başka çalışma,
  Josep Fontana’nın Çarpıtılmış Bir Geçmiş: Avrupa’yı Yeniden Yorumlamak
  adlı harikulade güzellikteki kitabıdır. (Ne yazık ki, Türkçe
  tercümesinde kitabın ilk ve asıl başlığı olan Çarpıtılmış Bir Geçmiş’in
  (A Distorted Past) yayıncı tarafından –nedense- “uçurulmuş” olduğunu
  belirtmeliyim. Aynı kitabın Litera Yayıncılık tarafından yapılan 2.
  baskısında bu hatanın düzeltilmiş olduğu görülmektedir.[6]) Gerçek bir
  tarihçi soğukkanlılığı ve hakikat-perverliğiyle ortaya çıkan, eskilerin
  deyişiyle “müdakkıyk” İspanyol tarihçisi Fontana’nın “aykırı”
  yorumlarına bolca rastlanan kitabını, derin bir entelektüel heyecan
  duymadan okumak kabil değildir. Fontana’ya göre Avrupa kültürüne,
  nicedir kendisini ve kendisi haricindeki dünyayı çarpık bir tarzda
  görmesini sağlayan ‘çarpıtıcı aynalar’ hakim olmuştur. Bu yüzden,
  Avrupa kültürünü, içerisine sıkışıp kaldığı bu muharrif aynalar
  dehlizinden bir an önce çıkarmak gerekmektedir. Ancak bu başarıldığı
  zaman gerçekten “evrensel” ve her kültüre hakkını veren âdil bir tarih
  kavrayışına ulaşmak mümkün olabilecektir. Aksi takdirde, Avrupa’nın
  geçmişindeki parlak sayfalar, tarihin karanlıklarını boylama tehlikesi
  ile karşı karşıyadır:
  Eğer kendimizi duvarların
  gerisine hapsetmekte ısrar edersek, hem içeriden hem de dışarıdan gelen
  saldırganların elinde can vereceğiz. Değişen ortama ayak uydurma
  yeteneğini yitiren bütün toplulukların başına geldiği gibi, böyle bir
  durumda Avrupalılar ve yarattıkları uygarlık da yok olacaktır. Bu
  gerçekleşirse, insanlığın tarihinde bir sayfa kapanmış olacak ve bir
  yenisi açılacaktır. [7]
  Avrupa’yı kuran İslamBu yazıda Ele alacağım üçüncü kitap ise başucumda ne zamandır: Europe
  and Islam [8] (Avrupa ve İslam). Orta Çağ tarihi üstadı Franco
  Cardini’nin imzasını taşıyan bu her satırından tebahhur tüten kitap,
  bilinenlerden son derece farklı ve girift bir Avrupa ve İslam öyküsü
  dokuyor. Floransa Üniversitesi’nde Ortaçağ tarihi dersleri veren
  İtalyan tarihçi Cardini, İslam’ın Avrupa’da önyargılar, yanlış
  bilgilendirmeler ve aleyhte yayınlar yüzünden hakiki mahiyetiyle
  anlaşılamadığını vurguluyor. Eğer tarihe bu önyargılar, yanlış
  bilgilendirmeler ve çarpıtmalardan salim olarak bakacak olursak, Avrupa
  ile İslam arasında sanıldığından daha derin ve güçlü bağların mevcut
  olduğunu göreceğizdir. Cardini, kitabında “Avrupa” ve “İslam” sözkonusu
  olduğunda aklımıza geliveren Endülüs İslam medeniyetinin Avrupa’nın
  biçimlendirilmesindeki rolüyle yetinmiyor. İtalyan olmanın avantajından
  yararlanıyor ve bu defa ‘Sicilya ve Napoli İslam Medeniyeti’nin
  izlerini takip ederek Avrupa medeniyetine bir tür beşiklik görevi
  yapmış olan “İtalyan kültüründe İslam faktörü”nü genişlemesine ve
  derinlemesine mercek altına alıyor. Cardini kitabında bir yerde 827
  tarihinde vuku bulan Sicilya’nın Müslümanlarca fethi ve Palermo’nun
  kuşatılması sırasında Napoli şehri idarecilerinin Bizanslılara karşı
  Müslümanlara yardımcı olduklarından, hatta Müslümanları, kendilerini
  Bizanslılardan ve Longobardi Prensleri’nin tasallutundan korumaları
  için bizzat ülkelerine davet ettiklerinden bahsediyor. Yine mesela, Max
  Weber’in o yere göğe sığdıramadığı ve modernliğin beşiği saydığı
  Hıristiyan Avrupa sahil şehirlerinin (“Batı şehri”) Avrupa’ya mahsus
  bir “başarı” olmaktan ziyade, İslam’ın Avrupa’daki yayılmasının
  doğrudan bir ürünü olduğunu belirtiyor. Tarih, bir kez daha tepetaklak
  oluyor Cardini’nin satırlarında. Nitekim Alvaro’nun şikayetlerinden, 9.
  yüzyıl Kurtuba’sında Hıristiyan din adamlarının Arapça hüsnühat meşk
  ettiklerini(!) öğreniyoruz. Alvaro’ya göre, Kurtuba’da bulunan papazlar
  hattatlığa kendilerini o kadar kaptırmışlar ki, Tevrat ve İncil’i,
  hatta Kilise Babaları’nın eserlerini çoğaltma işini dahi ihmal etmeye
  başlamışlardır. Ya Sicilya’daki Arap şiirinin gökçe sesleri? “İçlerine
  sinmiş derin hüzünden dolayı bu şiirleri dinlemeye yürek dayanmaz”,
  diyor tarihçimiz. Ve İtalyan şiiri üzerinde gezinen Sicilya Arap
  şiirinin gölgesine bir bıçak gibi sokuyor kalemini. Cardini,
  İslamiyetin İtalya’daki etkisinin sürekliliğine delil olarak şunu da
  zikretmeyi ihmal etmiyor: Müslüman Sicilya’nın Normanlarca geri
  alınmasını müteakip kurulan yeni Hıristiyan idaresinde, eski rejimin
  Arap kökenli memurları, sadece alt düzey memurluklarda değil, bizzat
  divanda dahi görev almaya devam etmişlerdi! Böylelikle Norman
  Krallığı’na Müslümanların katkısına dikkat çekiyor tarihçimiz.
  Kısa devre yapan Avrupa!Cardini’ye göre, aslında Avrupalı halkların bilinci, 18. yüzyıla kadar
  İslamiyete karşı bugün gördüğümüz türden bir önyargı seliyle kaplanmış
  değildi. Ne var ki, 19. ve 20. yüzyıllarda Batı kültürü tam anlamıyla
  bir “kısa devre” yaptı. Bunun sonucunda Arap veya İslam kültürüne ait
  olan ne varsa, Avrupa kültürünün ‘ötekisi’ olarak kabul edilmeye
  başlandı ve kültürün iliklerine kadar işlemiş bulunan İslam damgası,
  büyük bir gayretle Avrupa’nın çok-renkli yüzünden kazınmaya ve
  sökülmeye çalışıldı. Ama nafile. Çünkü “İslam, Avrupa’yı etkilemiştir”
  demek bile hafif kalır tarihçimize göre; çünkü ‘İslam, Avrupa’nın
  doğrudan doğruya kurucu unsurudur’. Tarihçimiz bir adım ileri giderek
  diyebilirdi ki, İslam olmasaydı “Avrupa” da olmazdı. Eğer, diyor
  Cardini, antik coğrafyacıların tasvirlerinin ötesine gidip de “modern
  Avrupa” kavramı ile “Avrupa kimliği”nin nasıl ve ne zaman doğduğunu
  kendi kendimize soracak olursak, İslam’ın, onun vücuda gelmesinde
  (negatif de olsa) belirleyici bir faktör olduğunu fark ederiz. Bazı
  tarihçiler (paradoksal olarak) Hz. Muhammed’i Avrupa’nın ‘kurucu
  babası’ olarak selamlıyorlarsa da, benzer bir rol neden Osmanlı
  padişahları olan Fatih Sultan Mehmed veya Kanuni Sultan Süleyman’a da
  atfedilmesin? Onlar ki, Avrupa kıtasının sakinlerini, mesela
  Protestanların resmen tanınmasını sağlayarak pozitif, aynı zamanda
  Avrupa’yı, kendilerini savunmak ve tanımlamak zorunda bırakarak negatif
  bir yoldan biçimlendirmişler ve böylece Avrupa kimliğinin oluşması için
  son derece elzem olan “öteki” duygusunu geliştirmelerine yardım
  etmişlerdir.
  Küresel bir tarihe doğru Bir başka deyişle, İslam’ı aradan çıkardığınızda, Avrupa tarihinin
  geçmişini olduğu gibi bugününü de boydan boya yırtmış ve sakatlamış
  olursunuz. Sonuçta, Avrupa tarihi kadar dünya tarihi de anlaşılmaz bir
  hale gelir. Bu yüzden Avrupa-İslam ilişkilerine geçmişte olduğundan
  daha nafiz bir nazarla ve daha cevval bir paradigma ve yöntemle bakmak
  zorundayız. Buradaki yöntemimiz, Avrupa ve İslam ilişkilerini
  “Doğu-Batı Çatışması” veya “Uygarlıklar Çatışması” şeklinde bir çatışma
  söylemini yeniden üretmek olmamalı, daha ziyade bir alış-veriş ve
  etkileşim ağının temasları ve temassızlıklarının diyalektiği noktasında
  ele almalıdır. Daha doğrusu, Küresel Tarih’in yakın unsurlarının
  etkileşimleri şeklinde. Eğer Gotik mimarinin İslam’ın eseri olduğunu ya
  da Venedik’teki San Marco meydanının mimari dizaynının Şam’daki Emevi
  Camii çevre düzenlemesinden etkilendiğini[9]; Müslümanların Avrupa’ya
  İspanya ve Portekiz kanalıyla sadece bilimsel ve felsefî abideleri
  değil, aynı zamanda sulama teknikleri ve tarım yöntemlerini de miras
  bıraktıklarını, daha önemlisi, “polity”, yani birlikte yaşama pratiğini
  Avrupa topraklarına bir tohum gibi diktiklerini görmezden gelirsek, ne
  Avrupa’yı, ne de “biz”i anlama imkânını bulabiliriz. Bugün Avrupa’nın
  18. yüzyıldan bu yana içine girdiği “kısa devre”nin tamiri de İslam’la
  yeniden yüzleşmekle mümkün olacaktır. Çarpıtılmış geçmişin salimen
  hatırlanmasıyla elbette…

  1. Jack Goody, Islam
  in Europe, Polity Press, 2004, s. 14. Türkçe çevirisi: Avrupa’da İslam
  Damgası, Şahabettin Yalçın, İstanbul 2005, Etkileşim Yayınları.
  2. Edward W. Said, Orientalism, Routledge & Kegan Paul, 1980, s. 59.
  3. Thierry Hentsch, Hayali Doğu: Batı’nın Akdenizli Doğu’ya Politik
  Bakışı, Çeviren: Aysel Bora, İstanbul 1996, Metis Yayınları.
  4. Rèmy Brague, Avrupa: Roma Yolu, Çeviren: Betül Çotuksöken, İstanbul 1995, Kabalcı Yayınevi.
  5. Brague, age, s. 144-149.
  6. Josep Fontana, Çarpıtılmış Geçmişe Ayna: Avrupa’nın Yeniden
  Yorumlanması, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul 200?, Litera
  Yayıncılık.
  7. Josep Fontana, Avrupa’yı Yeniden Yorumlamak, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul 1995, Afa-İntermedya, s. 190.
  8. Franco Cardini, Europe and Islam, İngilizceye çeviren: Caroline Beamish, Blackwell Publishers, 1999.
  9. Deborah Howard, Venice and the East: The Impact of the Islamic World
  on Venetian Architecture 1100-1500, New Haven: Yale University Press,
  s. 2.
  Mustafa Armağan (Zaman Gazetesi Yazarı) - http://www.mustafaarmagan.com.tr
  _________________
  • Her hakkı mahfuzdur. Bu siteden yazılı, görsel, herhangi bir malzeme izinsiz kullanılamaz •

  Bu Sitedeki konuları Kaynak göstermeden yayınlamak yasaktır ! Uyarıya Uyulmaması Halinde Yasal işlem Başlatılacaktır

  Licensed to: sanalturk.forum.st by ●●мαнмυт●●


   Forum Saati C.tesi Ara. 16, 2017 6:41 pm