TÜRKÜM FORUM - En Kapsamlı Bilgi Platformu

Lütven daha kaliteli hizmet için üye olunuz!!! Radyomuza hepinizi
beklerizzzz...


  KONUŞMA MU'CİZESİ

  Paylaş
  avatar
  Admin
  KURUCU
  KURUCU

  Mesaj Sayısı : 827
  Yaş : 22
  Başarı Puanı : 1938
  Pep Gücü : 42
  Kayıt tarihi : 01/01/09

  default KONUŞMA MU'CİZESİ

  Mesaj tarafından Admin Bir Cuma Tem. 17, 2009 10:51 pm

  Konuşma, Rabb'imizin insanoğluna bahşettiği
  önemli bir nimettir. Kelimeler çıkararak kompleks konuşma, hayvanlarda
  olmayan sadece insana has bir fonksiyondur. Hayvanlar arasında da ses
  çıkarma ve kendi varlık seviyelerine has hatta bazı hususlarda insandan
  daha ileri haberleşme sistemleri vardır. Ancak bu kelimelere mânâlar
  yükleyerek ve bunları sembolleştirerek duygu ve düşüncelerini ifade
  edecek tarzda insanlara has konuşma kabiliyeti ile kıyaslanamayacak
  kadar farklıdır.
  Kompleks süreçler neticesinde ortaya çıkan konuşma
  fiilinin yürütülmesinde mühim bir merkez olarak beyin kabuğumuz
  (korteks) vazife görür. Konuşma işinin sebeplerinden birisi olan beyin
  kabuğu alanı, insanlarda hayvanlara göre çok daha geniş yaratılmıştır.
  Bu geniş sahadaki nöronlar, insana has entelektüel vazifeler için
  hususî olarak programlanmıştır. Bilginin depolandığı beyin
  bölümlerinden biri bu kısımdır. Kelimelere dayanan hafızamızın mühim
  bir kısmı burada olduğundan, düşünce burada üretilmektedir,
  diyebiliriz. Dokunma, görme, işitme, tat ve koku gibi vücudun dışından
  alınan duyulara ait sinyaller, beynimizin farklı merkezlerinde
  işlendikten sonra, son olarak kortekse gelmekte ve burada
  yorumlanmaktadır. Hafızada kayıt altına alınan dokunduklarımız,
  işittiklerimiz ve gördüklerimizi yorumlama ve yeni bilgiler üretmede
  kullanabilmek için hatırlama dedeğimiz yeni bir süreçle o bilgilere
  kolayca ulaşabilmemiz gerekir; ancak bundan sonra dış uyaranlara nasıl
  cevap vereceğimizi kararlaştırabiliriz. Öğrenmenin birinci basamağı
  hafıza ile yakın münasebet içinde olup, ruhumuzdan başlayan meyelanla
  gelişen hâdiseler beynimizin korteks bölgesinde sahneye konulur.
  Sebepler
  plânında korteksimiz sağlam değilse, konuşma kabiliyetimizi ortaya
  koyamayız. Normal bir konuşma için bir bilgi deposu olan hafızaya
  kesinlikle ihtiyacımız vardır.

  Beyinde konuşma merkezleri

  İnsan beyin korteksinde konuşma sürecinde rol verilen birbiri ile irtibatlı iki alan vardır.
  Wernicke
  alanı: Dış dünyadan (görme, işitme vs.) ve içimizden (ağrı, sancı)
  gelen duyularımıza ait bilgilerin yorumlandığı bu alan, temporal lop
  (şakak bölgesinin) üst çıkıntısındaki işitme alanının arkasında
  bulunur. Konuşma için, önce herhangi bir duyu organımızdan, beyin
  korteksimize gelen bilgilerin alınması, kendi içinde yorumlanması ve
  daha sonra diğer duyulardan gelen bilgilerle karşılaştırılarak tekrar
  yorumlanması gereklidir. Görme ile ilgili bilgiler önce artkafa
  bölgemizde (occipital kortekste) bulunan görme merkezine gelir ve
  burada yorumlanır. Daha sonra tekrar yorumlanmak üzere Wernicke alanına
  iletilir. İşitme ile ilgili bilgiler önce şakak bölgesinin (temporal
  lob) üst kısmında bulunan işitme alanına gelir ve burada yorumlanır.
  Elde edilen entegre bilgi Wernicke alanına gönderilir. Dokunma ve ağrı
  ile ilgili bilgiler önce yan kafa loblarının (parietal loblar) ön
  kısmında bulunan dokunma alanına gelir ve burada yorumlanır. Dokunma
  duyusuna ait bu işlenmiş bilgiler de yine Wernicke alanına iletilir.
  Netice olarak bütün duyuların, hafızadaki eski bilgilerle
  karşılaştırılıp yorumlandıktan sonra Wernicke alanına iletildiğini
  söylemeliyiz. Burada bütün bilgiler yeniden yorumlanmakta ve konuşma
  esnasında kullanılacak kelimeler burada seçilmektedir. Seçilen
  kelimeler mânâlı bir şekilde burada dizilmektedir. Konuşma için kelime
  hafızasının zenginliği çok önemlidir.
  Tıp dilinde konuşma
  bozukluğuna 'afazi' adı verilir. Görme duyularının yorumlandığı artkafa
  bölgesi harabiyetinde, yazılan kelimeleri anlama kabiliyeti ortadan
  kalkar, buna görme idrak bozukluğu (afazisi) denir. İşitme duyularının
  yorumlandığı şakak lobu harabiyetinde de konuşulan kelimeleri anlama
  kabiliyeti ortadan kalkar. Buna da işitme idrak bozukluğu (afazisi)
  denir. Eğer Wernicke alanı tahrip olursa, konuşulan veya yazılan
  kelimeler tek tek algılansa da, ifadeler bir bütün olarak, düşünce
  ifade edecek şekilde yorumlanamaz. Buna da Wernicke afazisi denir. Bu
  kişilerin aslında motor konuşma alanı sağlamdır. Ancak yorum
  yapamadıkları için kelimeleri dizemezler ve konuşamazlar.
  Broca
  alanı: Bu kısım motor konuşma bölgesidir. Bu bölge beynin alın
  (frontal) kısmının korteksinin arka tarafında bulunur. Kelimelerin ve
  kısa cümleciklerin ifadesi için motor kalıplarının oluşturulduğu bu
  bölgeye, Wernicke alanından gelen sinyallerle yorumlanan ve sentezlenen
  düşünceler aktarılır. İşte Broca alanı bu düşüncelerin kelimelere
  dökülmesinde ve bu dizilmiş kelimelerin ses tellerimize iletilmesinde
  rol alır. Broca alanını hükümet sözcüsüne benzetebiliriz. Nasıl ki
  sözcü, bakanlar kurulunda alınan kararları en son hâliyle halka ilân
  eder. Ancak bu kararların son hâline ulaşılıncaya kadar birçok iş
  yapılmıştır ve son hâlini vermek kolay olmamıştır. İşte Broca alanına
  en son kararın getirilmesi işlemi, sebepler açısından çok kompleks
  sistemlerin çalışmasını gerektirmektedir.
  Eğer Broca alanı tahrip
  olursa, kişi söylemek istediğini bilir ve buna karar verir, ancak
  kelimeleri seçemez, mânâlı konuşma yapamaz ve anlamsız sesler çıkarır.
  Buna motor afazi veya Broca afazisi denilmektedir. Broca alanından
  gönderilen sinyaller vasıtasıyla ses telleri, gırtlak, dudaklar, ağız,
  solunum sistemi ve konuşmada rol alan bütün diğer yardımcı kaslar
  çalıştırılarak düzgün konuşma ortaya çıkarılabilmektedir. Buraya kadar
  söylediğimiz bilgiler ışığında şunu ifade edebiliriz: Ses telleri
  sağlam ve konuşma için yeterince sağlıklı olsa da, beynimizdeki
  Wernicke ve Broca alanları hatta görme ve işitme ile ilgili yorum
  alanları sağlıklı değilse konuşma mümkün olmaz.

  Gırtlak

  Gırtlakta
  iki ses telimiz vardır. Bu telleri sazın tellerine benzetebiliriz. Bu
  tellerin titreştirilmesi ile ses çıkarılmaktadır. Normal solunum
  sırasında, ses telleri havanın kolayca geçebileceği şekilde gevşektir.
  Bu teller ses çıkarma esnasında kasılarak birbirlerine yaklaşır ve hava
  dışarı çıkarken titreşir. Ses tellerinin kasılmasında Broca alanından
  gelen elektrik sinyalleri rol oynar.
  Konuşmadaki vurgulamalar,
  zamanlama ve ses şiddetindeki değişiklikler; ağız, dil, yumuşak damak,
  gırtlak (larinks) ve ses tellerinin kas hareketleriyle birlikte arka
  arkaya çok mükemmel bir koordinasyonla ortaya çıkarılmaktadır. Ağız,
  dudaklar, yumuşak damak ve dilin hareketleriyle sese yön verilmekte,
  sesler harflere ve kelimelere dönüştürülmektedir. Motor korteksten
  gelen sinyallerle bu bölgede vazifeli bütün kaslar kasılırlar. Ancak
  beyincik, iskelet kaslarındaki hareketlerin koordinasyonuyla
  vazifelendirilmiş sinir düğümleri (basal ganglionlar) ve duyular
  yoluyla gelen sinyallerin değerlendirilmesiyle vazifelendirilmiş
  korteks bölgeleri, kendilerine verilmiş ilâhî programa uyarak konuşma
  sırasında kasların kasılma sıralarını ve kasılma şiddetlerini kontrol
  edecek şekilde iş görürler. Dolayısıyla beyincik, bazal ganglionlar ve
  duyu korteksindeki harabiyetlerde konuşma kabiliyeti kısmen veya
  tamamen bozulabilir.

  Rezonatör yapılar

  Son olarak
  solunum yolları ve akciğerlerin oluşturduğu boşluk, yutak (farinks)
  boşluğu ve burun etrafında bulunan kafatasına ait kemik boşluklar
  (sinüsler) sesin rezonansında vazifelendirilmişlerdir. Gözlerin hemen
  üzerinde alın boşlukları (frontal sinüsler), burnun iki yanındaki
  üstçene kemiği boşlukları (maxiller sinüsler) ve burnun arka kısmında
  bulunan (sfenoid) sinüslerdeki anormallik ve hastalıklarda sesin
  kalitesi bozulur. En basitinden bir üst solunum yolu iltihabında,
  faranjit denen yutak iltihabında ve sinüzit denen sinüslerin iltihapla
  dolu olduğu durumlarda, sesin kalitesinin nasıl bozulduğunu hepimiz
  biliriz.
  Netice olarak konuşmanın beyinde ve solunum sisteminde
  birçok yapıyı ilgilendiren karmaşık bir entelektüel faaliyet olduğunu
  görüyoruz. Mânâlı bir cümle kurmamız için, yukarıda saydığımız beyin,
  kafatası, gırtlak ve kaslara ait onlarca farklı yapı ve fonksiyon çok
  kısa zaman aralığı içinde ardı ardına ve şaşırmadan düşünce ve
  hislerimizi ifade etmek için seferber edilmektedirler. Konuşmaya
  niyetlendikten sonra bütün bu sistemler irademiz dışında
  çalıştırılmaktadır. Bu mükemmel işleyiş baş döndürücü bir hassasiyetle
  devam ettirilmektedir.
  Evrimciler, konuşmanın insana has bir
  fonksiyon olmasından yola çıkarak, diğer hayvanların da bizim gibi
  konuşacaklarını varsaymaktadır. Bu durumda hayvanların konuşabilmeleri
  için konuşma işlemine katılan bütün bu sayılan yapı ve organların aynı
  anda ve mükemmel şekilde evrimleşmesi gerekmektedir. Diyelim ki,
  Wernicke alanı tesadüfen mutasyonla insanınki kadar mükemmelleşti, eğer
  Broca alanı da aynı anda ölçülü ve maksatlı bir mutasyona uğramazsa,
  yani tesadüfen ortaya çıkan bu mükemmel gelişmeye eşlik etmezse,
  konuşma nasıl olacaktır? Bu soruların cevabını vermek mümkün değildir.
  Eğer konuşma fonksiyonunu tam olarak anlayabilirsek, evrim teorisinin
  'ilmî bir gerçek' değil, inkârcılığın bir aracı olarak uydurulduğu
  ortaya çıkacaktır.

  Prof.Dr. Ömer ARİFAĞAOĞLU
   Forum Saati C.tesi Ara. 16, 2017 6:43 pm